Stvarno? Najstvarnije!

Splitska banka

Opis projekta

Ideja je bila objediniti sve dosadašnje kampanje u krovni, cjelogodišnji koncept. Naglasak je bio da je Splitska banka prva na tržištu ponudila kredite u kunama s fiksnom kamatnom stopom. Iskoristili smo tu činjenicu te razvili kreativnu ideju „Stvarno? Najstvarnije!“ koja je bila okosnica komunikacije svih daljnjih ATL i BTL aktivnosti.