PRAVILA PRIVATNOSTI

Ova pravila o privatnosti (“pravila”) objašnjavaju kako AKTER-PUBLIC d.o.o., Remetinečka cesta 9d, OIB: 60260099259 (dalje u tekstu: “AKTER-PUBLIC”) prikuplja, koristi i upravlja vašim osobnim pod˘acima koji se nalaze na web stranici i koji su AKTER-PUBLICU dostupni korištenjem web stranice: www.akterpublic.hr.

AKTER-PUBLIC je posvećen zaštiti i poštivanju vaše privatnosti. Pročitajte ovo pravila pažljivo kako biste razumjeli zašto i kako prikupljamo vaše osobne podatke te kako će se oni koristiti. U pogledu osobnih podataka koje prikupljamo, AKTER-PUBLIC je “voditelj obrade”, odnosno onaj koji određuje potrebe za koje i sredstva kojima se osobni podaci obrađuju.

AKTER-PUBLIC kao pružatelj usluga web stranice www.akterpublic.hr zauzima se za zaštitu privatnosti osobnih podataka.

Ako nas želite kontaktirati u vezi ovih pravila ili u vezi vaših osobnih podataka, molimo vas da koristite sljedeće kontakt podatke:

AKTER-PUBLIC d.o.o.
Remetinečka cesta 9d
10 000 ZAGREB
OIB: 60260099259

Službenika za zaštitu podataka možete dobiti na: gdpr@akterpublic.hr

Kako i kada prikupljamo vaše osobne podatke?

AKTER-PUBLIC osobne podatke prikuplja u marketinške svrhe, u svrhe unaprjeđenja našeg poslovanja i vašeg korisničkog iskustva. Iz tih razloga, AKTER-PUBLIC ima sveobuhvatan program privatnosti osmišljen za poštivanje i zaštitu prava na privatnost podataka, analize i provedbe projekta, marketinga te drugih vrsta tehničke podrške.

Prema vašim osobnim podacima odnosimo se kao prema povjerljivim podacima, a pravilno ih štiti AKTER-PUBLIC  i/ili naši pouzdani partneri.

Vaše osobne podatke obrađujemo zbog poštovanja pravnih obveza, ako je to nužno za izvršavanje ugovora u kojem je ispitanik stranka ili kako bi se poduzele radnje na zahtjev ispitanika prije sklapanja ugovora ili za potrebe legitimnih interesa, osim kada su od tih interesa jači interesi ili temeljna prava i slobode ispitanika koji zahtijevaju zaštitu osobnih podataka.

Koje podatke prikupljamo direktno od vas?

Kada se korisnik uključi u određene aktivnosti na web stranici www.akterpublic.hr kao što je istraživanje usluga koje pruža AKTER-PUBLIC, i/ili kada nam želite poslati upit, i/ili kada nam želite poslati svoj životopis, AKTER-PUBLIC može od korisnika zatražiti davanje određenih dodatnih osobnih podataka. U tom slučaju, prije davanja osobnih podataka korisnik je obvezan proučiti ova Pravila privatnosti i pristati na njihovu primjenu u odnosu na dodatne podatke.

Ovisno o vrstama aktivnosti, neki su od traženih podataka određeni kao obvezni, a neki kao dobrovoljni. Ukoliko korisnik ne želi pružiti obvezne podatke za aktivnost koja ih zahtijeva, istome neće biti dopušteno uključivanje u tu aktivnost.

AKTER-PUBLIC prikuplja i koristi osobne podatke kako bi korisnicima omogućio korištenje aktivnosti putem web stranice www.akterpublic.hr, unaprijedio rad web stranice www.akterpublic.hr, stvorio bazu podataka korisnika u svrhu unapređenja usluge i/ili marketinga te poboljšao oglašivačke i promocijske aktivnosti. Također, osobni podaci mogu se koristiti za rješavanje problema, provedbu administracijskih zadataka te uspostavljanje kontakta s korisnicima.

Na internetskoj stranici www.akterpublic.hr, AKTER-PUBLIC prikuplja osobne podatke ispitanika kao što su: ime, prezime, spol, adresu e-pošte ili drugi kontakt, preferenciju vezanu uz jezične postavke, mjesto rada te IP adresu.

Uz navedene osobne podatke koje obrađujemo prilikom posjeta internetskoj stranici, u nastavku vam detaljno navodimo i druge vrste osobnih podataka, svrhe prikupljanja i upotrebu istih, a koje prikupljamo i obrađujemo tijekom izvršavanja naših redovnih obveza vezanih uz registrirane djelatnosti AKTER-PUBLICA:

  • AKTER-PUBLIC prikuplja i obrađuje osobne podatke od svojih zaposlenika i drugih suradnika u svrhu izvršenja ugovora o radu koji su potpisani sa zaposlenicima i ugovorima o savjetovanju i/ili ugovorima o djelu koji su potpisani sa suradnicima, a koji se odnose na kadrovske, administrativne ili druge poslovne / ugovorne poslovne svrhe. U potonjem slučaju prikupljamo i obrađujemo podatke kao što su: ime, prezime, spol; bračni status, državljanstvo, prebivalište, datum i mjesto rođenja, osobni identifikacijski broj; zvanje, zanimanje, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima, podatke vezane uz zdravstveno osiguranje, radno iskustvo; podatke o broju računa (IBAN), fotografiju te potpis.
  • Od dobavljača, sponzora i drugih klijenata prikupljamo i obrađujemo, u svrhu izvršenja ugovornih obveza podatke kao što su: ime i prezime odgovorne osobe u pravnoj osobi; kontakt podatke osobne koja je zadužena za komunikaciju i izvršavanje ugovorenih obveza; akademske i profesionalne kvalifikacije odgovornih osoba u pravnoj osobi te potpis odgovorne osobe.
  • Od kandidata za posao, a sve u svrhu mogućeg zapošljavanja, podaci koje AKTER-PUBLIC prikuplja i obrađuje mogu obuhvaćati: ime, prezime, adresu, kontakt podatke (adresa elektroničke pošte, broj telefona, broj mobitela), fotografiju, stupanj obrazovanja, državljanstvo, zvanje i zanimanje, podatke o prethodnom radnom iskustvu, podatke o stručnim usavršavanjima i treninzima te rezultate testiranja koji mogu odražavati i sposobnost kandidata da izvršava sve radne obveze koje određena pozicija na koju se prijavljuje stavlja pred njega/nju.

Uvid u osobne podatke mogu imati, u izvršavanju svoga djelokruga posla sljedeće osobe: pravne osobe koje sudjeluju u izvršavanju pravnih odnosa sa korisnicima kao što je informatička podrška te druga društva koja su povezana s AKTER-PUBLIC, javna tijela koja zahtijevaju dostavu osobnih podataka u skladu sa propisima koji obvezuju AKTER-PUBLIC, a o čemu AKTER-PUBLIC vodi propisane evidencije aktivnosti obrade.

Kakva prava na privatnost imate?

AKTER-PUBLIC poštuje da svaki korisnik treba imati mogućnost osigurati točnost, potpunost i ažuriranost svojih osobnih podataka. Ukoliko korisnik smatra da su njegovi osobni podaci nepotpuni, netočni ili nisu ažurirani, može kontaktirati AKTER-PUBLIC slanjem elektroničke pošte na info@akterpublic.hr ili na gdpr@akterpublic.hr .

Imajte na umu da u bilo kojem trenutku imate pravo od AKTER-PUBLICA zatražiti sljedeće:

da vam omogući pristup vašim osobnim podacimaAKTER-PUBLIC možete pitati koje vaše osobne podatke koristi, a možete i tražiti pristup tim osobnim podacima. Imate pravo znati svrhu obrade, koje kategorije vaših osobnih podataka čuvamo, tijela ili kategorije tijela s kojima vaše osobne podatke dijelimo, razdoblje zadržavanja podataka, kao i izvor podataka u slučaju kada se podaci neizravno prikupljaju.
Možete nas kontaktirati ukoliko želite kopiju nekih ili svih osobnih podataka koje čuvamo o vama.
zatražiti ispravak pogrešnih podataka Želimo da su vaše osobne informacije točne i ažurne. Možete nas tražiti da ispravimo ili uklonimo informacije koje mislite da su netočne ili zastarjele.
zatražiti brisanje osobnih podataka Možete tražiti od AKTER-PUBLIC da zaustavi obradu ili čak brisanje Vaših osobnih podataka. Ukoliko Vaše osobne podatke trebamo za obavljanje neke ugovorne obveze prema vama, AKTER-PUBLIC bi mogao prestati biti sposoban za izvođenje takvih ugovornih obveza. Također, ukoliko su vaši osobni podaci potrebni kako bi mogli ostvariti određene zakonske obveze (npr. porezne obveze), vaš zahtjev se možda neće moći ostvariti.
Ograničavanje pristupa vašim podacima (nama i/ili trećim osobama) u određenim procesima ili u potpunosti Ukoliko želite pobijati točnost podataka, ili više ne trebamo osobne podatke za svrhu obrade, ali su oni vama potrebni za uspostavljanje, izvršenje ili obradu pravnih zahtjeva ili ste se protivili obradi po osnovi koju smatramo legitimnom, imate pravo tražiti ograničavanje obrade osobnih podataka.
podnijeti prigovor na način kako koristimo vaše podatkeSjetite se da imate pravo na prigovor obradi osobnih podataka koja se temelji na pravnoj osnovi koju AKTE- PUBLIC smatra legitimnom.
zahtijevati prijenos podataka drugom vršitelju obrade (prenosivost prava)Ukoliko se obrada temelji na vašem pristanku ili se vrši automatskim sredstvima, imate pravo tražiti od AKTER-PUBLIC prijenos podataka drugom vršitelju obrade.

Kako biste ostvarili bilo koje od gore navedenih prava molimo koristite kontakt podatke navedene na početku Pravila o privatnosti.

Ukoliko niste zadovoljni kako smo prikupili ili upotrijebili vaše osobne podatke, možete podnijeti formalnu pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka.

Gdje se čuvaju vaši osobni podaci?

Osobne podatke koje prikupimo o vama čuvamo u sigurnom okruženju. Vaši osobni podaci su zaštićeni od neovlaštenog pristupa, otkrivanja, uporabe, izmjena ili uništenja od strane bilo koje organizacije ili pojedinca.

Obrađeni podaci pohranjuju se u našim prostorijama i IT sustavima, ali ponekad podatke pohranjujemo na servere naših pouzdanih davatelja usluga (trusted service provider).

AKTER-PUBLIC će osigurati da se osobni podaci drže na sigurnom mjestu (koje uključuje razumnu administrativnu, tehničku i fizičku zaštitu kako bi se onemogućilo neovlašteno korištenje, pristup, razotkrivanje, kopiranje ili izmjena osobnih podataka), kojem mogu pristupiti samo ovlaštene osobe.

Prikupljeni podaci za svrhe navedene u ovim Pravilima bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je to potrebno za ispunjenje navedenih svrha. Vaši se osobni podaci neće čuvati u obliku koji omogućuje da budete identificirani duže nego što AKTER-PUBLIC razumno smatra da je neophodno za ostvarenje svrhe za koju su prikupljeni ili obrađeni. AKTER-PUBLIC će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje AKTER-PUBLIC na čuvanje podataka.

U slučaju da ste nam dali privolu, Vaše osobne podatke obrađivat ćemo do povlačenja privole. Ukoliko izjavite osnovani prigovor na obradu osobnih podataka temeljem legitimnog interesa Vaše osobne podatke nećemo obrađivati u budućnosti.

Uz sve navedeno, važno je istaknuti sljedeće; ukoliko je pokrenut sudski, upravni ili izvansudski postupak, osobni se podaci mogu pohraniti do kraja takvog postupka, uključujući i moguće razdoblje za izjavljivanje pravnih lijekova. AKTER-PUBLIC će određene osobne podatke čuvati u vremenskom periodu koji propisuje zakon odnosno propis koji obvezuje voditelja obrade na čuvanje podataka.

Razmjenjuje li AKTER-PUBLIC podatke s trećim osobama?

Zaštita privatnosti nam je važna, stoga nikada nećemo dijeliti vaše osobne podatke s trećim osobama osim za svrhe opisane u ovim Pravilima.

AKTER-PUBLICsurađuje s drugim kompanijama. To znači da ponekad dijelimo vaše osobne podatke, koristeći sigurne IT sustave. Kada tako postupamo podaci se prenose na servere koji se nalaze u EU ili u zemlji koja osigurava adekvatnu razinu zaštiteu skladu s EU zakonodavstvom.

AKTER-PUBLIC kao voditelj obrade osobnih podataka može prenijeti osobne podatke izvan EU ako su potrebni za izvršenje ugovora između AKTER-PUBLIC i izvršitelja obrade i/ili drugog voditelja obrade ili za ispunjavanje zakonskih obveza. U potonjem slučaju AKTER-PUBLIC vrši prijenos osobnih podataka samo zemljama koje pružaju odgovarajuću razinu zaštite i to putem modela ugovora koji sadržavaju obvezujuće odredbe ili putem obvezujućih korporativnih pravila; ili u skladu s odobrenim mehanizmom certifikacije i/ili zaštitnim okvirom privatnosti prilikom prijenosa osobnih podataka iz Europske unije i Švicarske u Sjedinjene Države.

Uz sve navedeno, vaše osobne informacije možemo dati našim pouzdanim partnerima koji održavaju naš IT sustav ili pružaju usluge u ime AKTER-PUBLIC, na primjer, za potrebe marketinga, financija, oglašavanja i druge usluge u i izvan AKTER-PUBLIC. Ti davatelji usluga su ipak dužni, prema relevantnim ugovorima, koristiti podatke koji su im povjereni samo u skladu s našim smjernicama i isključivo u svrhu koju smo strogo odredili. Također , obvezujemo ih da adekvatno zaštitite vaše podatke i da ih smatraju poslovnom tajnom.

Koliko dugo će AKTER-PUBLIC zadržati vaše osobne podatke?

AKTER-PUBLIC neće zadržati vaše osobne podatke dulje od razdoblja za koje su podaci potrebni kako bi se ispunila svrha njihovog korištenja, a najdulje na razdoblje od 3 godine.

Za što ćemo koristiti vaše podatke?

Možemo koristiti vaše osobne podatke na nekoliko različitih načina, uglavnom za obavljanje naših ugovornih i drugih obveza prema vama, ali ponekad i za poboljšanje vašeg iskustva korištenja web stranice, direktni marketing i sigurnosnih razloga.

Kolačići

Kako bi održavali web stranicu i osigurali da njezine funkcionalnosti budu na očekivanoj razini, AKTER-PUBLIC koristi tehnologiju poznatu kao “kolačići”.

Kolačići su male datoteke koje šaljemo na vaše računalo i možemo im kasnije pristupiti. Oni mogu biti privremeni ili trajni. Zahvaljujući kolačićima možete bez poteškoća pretraživati naše stranice te prikazivati rezultate koji su relevantni za vas. Kolačići nam pokazuju ono što zanima vas i druge posjetitelje naše web stranice, što nam pomaže da ju poboljšamo.

Više o kolačićima pročitajte u Pravilima o korištenju kolačiča.


Druge web stranice

Ova Pravila privatnosti odnose se samo na upotrebu i korištenje podataka koje AKTER-PUBLIC prikuplja od korisnika (ispitanika). Druge web stranice kojima se može pristupiti putem web stranice www.akterpublic.hr imaju vlastite izjave o povjerljivosti i prikupljanju podataka te načine njihovog korištenja i objavljivanja.

AKTER-PUBLIC nije odgovoran za načine i uvjete rada trećih strana.

AKTER-PUBLICprikuplja i obrađuje osobne podatke putem interakcija korisnika na društvenim mrežama kao što su Facebook, Twitter i LinkedIn. AKTER-PUBLIC odnosno odgovorne osobe imenovane od strane AKTER-PUBLICA imaju uvid u poruke i/ili objave na spomenutim društvenim mrežama, međutim osobne podatke prikupljene putem istih, osobito one sadržane u porukama, AKTER-PUBLIC ne pohranjuje te dodatno ne obrađuje osim u svrhe navedene u ovim Pravilima.

AKTER-PUBLIC koristi poslovni profil koristeći usluge Facebook-a, YouTube-a i Instagrama, a o njihovim Pravilima privatnosti odnosno izjavama o povjerljivosti kao i o načinu na koji oni koriste vaše osobne podatke možete pogledati na:

FACEBOOK ONLINEhttps://www.facebook.com/policy.php
YOUTUBE ONLINEhttps://policies.google.com/privacy?hl=hr
INSTAGRAM ONLINEhttps://help.instagram.com/519522125107875

U slučaju da imate pitanja vezano uz prikupljanje i obradu podataka od strane Facebook-a, YouTubea i/ili Instagrama ili želite ostvariti neko od svojih prava zajamčenih Općom uredbom o zaštiti podataka kontaktirajte:

FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu Facebook-a, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.


ZA YOUTUBE:
Google Ireland, Ltd., Gordon House Barrow St, Dublin 4, Ireland

Kontakt službenika za zaštitu podataka:https://support.google.com/policies/contact/general_privacy_form

ZA INSTAGRAM:
FACEBOOK IRELAND Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irska

Kontakt službenika za zaštitu podataka:https://hr-hr.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/help/contact/540977946302970

Ukoliko niste zadovoljni načinom na koji se prikupljaju i obrađuju vaši osobni podaci možete se obratiti vodećem nadzornom tijelu za Instagram, Irskom povjereniku za zaštitu podataka ili Agenciji za zaštitu osobnih podataka Republike Hrvatske.

Stupanja na snagu te promjene pravila o privatnosti

Ova Pravila stupaju na snagu objavom na Internet stranici.

AKTER-PUBLIC zadržava pravo izmjene i dopune Pravila privatnosti te će isti biti objavljeni na web stranici.