Internet i mobilno bankarstvo

Splitska banka

Opis projekta

Splitska banka odlučila je osuvremeniti i upotpuniti svoju uslugu uvođenjem aplikacije za Internet i mobilno bankarstvo. Kampanja je trebala komunicirati jednostavnost korištenja nove aplikacije. Osmislili smo atraktivnu kampanju i snimili TV spot u kojem su glavnu ulogu imale „bakice“. Na taj način smo objasnili kako je aplikacija toliko jednostavna da je bez problema mogu koristiti baš svi. I stari i mladi. Razvijeni su popratni grafički materijali te dodatne aktivnosti poput promocije po shopping centrima i guerille u formi velikog tobogana kojeg smo postavili na zagrebački Dolac kako bi slučajni prolaznici mogli osjetiti „brzinu“ novog Internet i mobilnog bankarstva Splitske banke.