Kemijanje 2018.

Splitska banka

Opis projekta

Osmišljavanje kampanje, za gotovinske i stambene kredite, kroz dva TV spota koja se nadovezuju na prijašnju kampanju “Zaboravite na kemijanje!“, prikazali smo kako je kemijanje dio našeg svakodnevnog života. Kroz cijelu priču vodi nas simpatičan dječak i upoznaje nas s problemima svoje obitelji s kojima se svi možemo poistovjetiti. Kampanjom komuniciramo da zaboravimo na svakodnevno kemijanje jer su nam na raspolaganju gotovinski i stambeni krediti Splitske banke.