Kemijanje 2017.

Splitska banka

Opis projekta

Osmisliti jedinstvenu i prepoznatljivu komunikacijsku strategiju za predstavljanje kamatnih stopa na gotovinske i stambene kredite? Nikakav problem! Naš kreativni tim za Splitsku je banku 2017. godine osmislio, odnosno iskemijao odličnu kampanju. Komunicirali smo kako nema više potrebe prelijevati iz jedne posude u drugu, kombinirati razne banke i izvoditi eksperimente jer je sada sve na jednom mjestu – u Splitskoj banci.

Akterpublic