Ministarstvo financija

Porezna uprava – Središnji ured

Služba igara na sreću izdalo je suglasnost na pravila nagradne igre

 

 

''Sigurnost u svim zimskim uvjetima – Auto Antonio''

KLASA: UP/I-460-02/19-01/654

URBROJ: 513-07-21-01-19-2

Zagreb, 25. listopad 2019.

 

 

 

 

PRAVILA NAGRADNE IGRE

„SIGURNOST U SVIM ZIMSKIM UVJETIMA”

U trajanju od 01.11.2019. do 15.12.2019.

        

 

Priređivač (Organizator) nagradne igre “Sigurnost u svim zimskim uvjetima” je Akter Public d.o.o, sa sjedištem u Zagrebu, Remetinečka cesta 9d, 1000 Zagreb, OIB 60260099259. Nagradna igra priređuje se na svim prodajnim mjestima AUTO ANTONIO u cilju promidžbe klijenta MICHELIN ROMANIA, te unapređenja i prodaje njegovih proizvoda.

Nagradna igra će biti provedena u skladu s odredbama ovih pravila (dalje u tekstu Pravila), koja su obvezujuća za sve sudionike.

Sudjelovanjem u ovoj Nagradnoj igri svaki sudionik potvrđuje da je upoznat i suglasan  s Pravilima. Sudionici se obvezuju postupati u skladu sa svim odredbama ovih Pravila i potvrđuju suglasnost sa svim u njima propisanim uvjetima.

 1. Pravo sudjelovanja

1.1 Samo pojedinci s prebivalištem ili stalnim sjedištem  u Hrvatskoj s navršenih 18 godina 1.2 Sljedeće osobe ne mogu sudjelovati u kampanji:

Nadalje, srodnici gore navedenih zaposlenika (djeca/roditelji, braća/sestre, supružnici) nemaju pravo sudjelovanja u Nagradnoj igri.

1.3 Službena pravila Nagradne igre dostupna su svakome na zahtjev, bez naknade, u cijelom razdoblju  trajanja promocije i u bilo kojem od sljedećih formata:  

Po slobodnoj odluci Organizatora, Nagradna igra se može objaviti u medijima i oglasiti raznim sredstvima oglašavanja i/ili informativnim materijalima. Informacije sadržane u tim materijalima treba tumačiti u skladu s odredbama ovih Pravila.

 1. Uvjeti sudjelovanja:

Za sudjelovanje u Nagradnoj igri potrebno je:

(a) Kupiti barem jedan komplet od četiri pneumatika (sva četiri pneumatika odjednom) odgovarajućih Michelin pneumatika (kako je navedeno u nastavku u članku 4.) za vrijeme Nagradne igre (kako je navedeno u nastavku u članku 3.) na fizičkom prodajnom mjestu AUTO ANTONIO  koji su navedeni u članku 5. ovih Pravila. Ne možete sudjelovati  Nagradnoj igri kupite li odgovarajuće Michelin pneumatike putem Interneta unatoč ispunjenju ostalih uvjeta sudjelovanja.

(b) Prijaviti se za sudjelovanje Nagradnoj igri  (kako je navedeno u nastavku u članku 5.) na fizičkom prodajnom mjestu AUTO ANTONIO na kojem ste kupili  Odgovarajuće Michelin pneumatike, u skladu s procedurom opisanom u nastavku u članku 5.

 1. Trajanje i mjesto održavanja promotivne Kampanje

Nagradna  igra  je organizirana na cijelom teritoriju Hrvatske.

Datum početka Nagradne igre je  1. studenoga, 2019., 00:01h, a datum završetka Nagradne igre  je 15. prosinca, 2019.

Organizator nije odgovoran za prijave za sudjelovanje predane nakon isteka rokova za prijavu.  

 1. Proizvodi uključeni u Kampanju
 2. a) Proizvodi uključeni u Nagradnu igru su samo sljedeći proizvodi iz asortimana Organizatora dostupnog na hrvatskom tržištu putem distributera pneumatika:

-             Novi Michelin pneumatici za vozila, komercijalna vozila i 4X4 –  asortiman MICHELIN ALPIN 6, ALPIN 5, ALPIN 4, ALPIN A3,  PILOT ALPIN 5, PILOT ALPIN 5 SUV, ALPIN A4, PILOT ALPIN PA4, LATITUDE ALPIN, LATITUDE ALPIN LA2, PILOT SPORT A/S PLUS, PREMIER LTX, PRIMACY 4, PRIMACY 3,  PRIMACY HP, ENERGY SAVER, PILOT SPORT 4S, PILOT SUPER SPORT, PILOR SPORT CUP ,AGILIS ALPIN, AGILIS 51 SNOW-ICE, AGILIS CROSSCLIMATE, CROSSCLIMATE , CROSSCLIMATE+ i CROSSCLIMATE SUV

Nakon datuma završetka Nagradne igre, gore navedeni proizvodi više neće biti uključeni u Nagradnu igru i prestaju daljnja odgovornost te ostale obveze Organizatora u odnosu na bilo koju činjenicu koja bi eventualno mogla navoditi javnost na zaključak o aktualnosti ili nastavku promotivne Kampanje.  

 1. b) Proizvodi uključeni u Nagradnu igru dostupni su u granicama postojećih zaliha.
 2. c) Ljetni Michelin pneumatici nisu Proizvodi uključeni u Nagradnu igru
 3. Službena pravila Nagradne igre

5.1 Nagrade mogu osvojiti svi Sudionici koji se prijave za sudjelovanje u izvlačenju, pod uvjetom da ispunjavaju gore navedene uvjete za sudjelovanje te poštuju i slijede propisanu proceduru kako je navedeno u članku 7. ovih Pravila.

5.2 Za valjano sudjelovanje u Nagradnoj igri Sudionici moraju ispuniti sljedeće pretpostavke sudjelovanja:

(a) Kupiti set od najmanje četiri (4) nova pneumatika s popisa Odgovarajućih Michelin pneumatika tijekom trajanja Nagradne igre na slijedećim prodajnim mjestima  AUTO ANTONIO:

Auto Antonio – Šibenik – Miljevačka 1b

Anto Antonio – Split – Josipa Jovića 11

Auto Antonio – Trogir – Kneza Trpimira 175

(b) Prijaviti se i navesti mjesto i vrijeme kupnje i sve tražene informacije potrebne za prijavu za sudjelovanje putem obrasca dostupnog na prodajnom mjestu, kako je prikazano u nastavku, a isti treba ispuniti na niže prikazani način.

(c) Umetnuti valjano ispunjenu, potpisanu i pečatiranu prijavnicu u kutiju koja je posebno napravljena i postavljena za tu svrhu na prodajnom mjestu AUTO ANTONIO na kojem su kupljeni Odgovarajući Michelin pneumatici;  U svrhu izbjegavanja nejasnoća, naglašavamo da ne postoje alternativni načini prijave za sudjelovanje niti je moguća prijava putem Interneta.

(d) U nastavku je prikaz traženih informacija koje je obvezno navesti u Prijavnom obrascu:

Ukoliko smatrate da se Vaša prava krše imate pravo podnijeti pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka u Republici Hrvatskoj

 

IME I PREZIME: …………………………………………………………………………………………………………..

Broj mobitela: ……………………………………………………………………………………………………………………….

e-pošta: ……………………………………………………………………………………………………………………………………

Marka i profil pneumatika: ………………………………………………………………………………………

Količina kupljenih pneumatika: ……………………………………………………………………………………………………………………….

Broj računa:……………………………………………………………………………………………………………..

Datum kupnje: ………………………………………………………………………………………………………………………

Ime distributera: …………………………………………………………………………………………………………….

 

 

Akter public d.o.o. kao izvršitelj obrade osobnih podataka, obrađuje vaše podatke u skladu s Općom uredbom (EU) 2016/679 o zaštiti podataka (GDPR), kako bi upravljalo vašim sudjelovanjem u Kampanji i ispunjavanjem važećih zakonskih obveza. Odlučite li sudjelovati u Nagradnoj igri, obvezni ste dati nam vaše osobne podatke: ime i prezime, adresu, adresu elektroničke pošte i telefonski broj. Te podatke možemo dostavljati tvrtkama društva Michelin i tijelima javne vlasti. U skladu s Uredbom imate pravo na pristup, pravo na ispravak i brisanje podataka, pravo na ograničavanje obrade podataka i pravo biti informirani o ispravku, brisanju ili ograničavanju obrade osobnih podataka, pravo prigovora i usprotiviti se automatiziranom odlučivanju, pravo na žalbu nadležnim sudskim tijelima i nacionalnom tijelu nadležnom za nadzor obrade osobnih podataka te pravo na prenosivost podataka. Svako od ovih prava možete ostvariti na način da nam se obratite slanjem pošte na adresu AKTER PUBLIC d.o.o. 1000 Zagreb, Remetinečka cesta 9D.

 

(e) Vaša prijava za sudjelovanje će se poništiti ili otkazati ne ispunjavate li pretpostavke ili uvjete za sudjelovanje navedene u ovim Pravilima ili postupate li protivno bilo kojem od Uvjeta kojim je upravljana ova Nagradna igra, primjerice porezni broj je registriran više puta, nedostaju tražene informacije, Prijavni obrazac nije valjano potpisan,  informacije u Prijavnom obrascu nisu jasno ispunjene i/ili su nečitke, kupili ste manje od četiri (4) pneumatika s popisa Odgovarajućih Michelin pneumatika ili ih niste kupili odjednom kao komplet, niste registrirali odgovarajuće Michelin pneumatike, odnosno ne nose oznaku Michelin, niste kupili odgovarajuće Michelin pneumatike i/ili se niste prijavili u vremenu održavanja Nagradne igre, unesene informacije su netočne ili nepotpune ili pneumatici nisu kupljeni na prodajnom mjestu Vulkal-a.

(f) Možete se prijaviti i sudjelovati u Nagradnoj igri samo jednom na temelju računa  izdanog za komplet od najmanje četiri (4) odgovarajuća Michelin pneumatika i ispunjenog prijavnog obrasca. Ukoliko ste kupili više od jednog kompleta od najmanje četiri (4) odgovarajuća Michelin pneumatika koji ispunjavaju uvjete za prijavu i sudjelovanje, možete se prijaviti i sudjelovati u Nagradnoj igri i na temelju te kupnje, uz ograničenje prijave sudjelovanja i broja sudjelovanja na najviše dva (2). Druga prijava, pod uvjetom da je u skladu s uvjetima, daje vam pravo na još jedno sudjelovanje u izvlačenju i time imate veće šanse za pobjedu.

(g) Od vas će se zahtijevati predaja inicijalne potvrde koju ste koristili kako biste se registrirali putem prijavnog obrasca i koja vas je kvalificirala za sudjelovanje u Nagradnoj igri, u bilo kojoj fazi postupka, a isto ćete morati učiniti budete li dobitnik nagrade u okviru Nagradne igre kako biste opravdali vaše sudjelovanje, pa stoga istu morate čuvati i na zahtjev ju učiniti dostupnom Organizatoru, jer ne učinite li isto na zahtjev poništiti će se vaše sudjelovanje i bit ćete diskvalificirani kao dobitnik. Na prijavnom obrascu prilikom prijave za sudjelovanje morate navesti isto ime na koje je izdana navedena potvrda, jer u protivnom vaše sudjelovanje neće biti valjano.  

(h) Organizator pridržava pravo neopozive diskvalifikacije svakog sudionika koji ne ispuni formalnosti prijave sudjelovanja na ispravan način, u potpunosti, točno i u skladu s postojećim uvjetima ili u skladu s važećim pravom.  Odluka Organizatora o diskvalifikaciji sudionika je konačna i nema mogućnosti žalbe. (I) nakon isteka Nagradne igre, Organizator će prikupiti sve prijavne obrasce s prodajnih mjesta  VULKAL. Organizator će održati izvlačenje 20. prosinca 2019. uz sudjelovanje svih prijavljenih sudionika, te uz prisustvo javnog bilježnika.  Postupak odabira ispravnih prijavnih obrazaca i postupak izvlačenja prikazani su u nastavku u članku 6.

Izvučeni sudionik osvaja Nagradu, pod uvjetom da je njegovo sudjelovanje valjano u skladu s postojećim uvjetima. Izvlačenje može imati najviše jednog (1) dobitnika koji ima pravo preuzeti nagradu.

 1. Nagrada i postupak uručenja nagrade:

6.1 Organizator će dodijeliti sljedeću nagradu dobitniku Nagradne igre:  

PIAGGIO MA4a LIBERTY IGET 125 ABS EURO 5

U ukupnoj vrijednosti nagrade  19.615,00 kn.

 

6.2 Organizator će prikupiti sve prijavne obrasce s prodajnih mjesta  AUTO ANTONIO  koju je odabrao, provjeriti sukladnost s kriterijima i uvjetima sudjelovanja, kao i uvjetima iz ovih pravila koji se odnose na valjane prijave sudjelovanja  i dobitnik nagrade će biti izvučen nakon postupka opisanog u članku 7. u nastavku.  

6.3 Ne bude li nagrada uručena iz bilo kojeg razloga, nagrada se prodaje na javnoj dražbi i sredstava će biti uplaćena u Državni proračun.

Jasno je navedeno i naglašavamo da nagrada ne može biti zamijenjena za gotovinu ili druge predmete ili prava koja imaju materijalnu vrijednost. Zamjena sa sličnim nagradama istovjetne vrijednosti i kvalitete moguća je po odluci Organizatora u slučaju neraspoloživosti nagrade iz razloga koji nisu povezani s Organizatorom.  Organizator neće biti odgovoran za držanje zaliha svih proizvoda koji daju pravo na sudjelovanje u Nagradnoj igri za vrijeme njenog održavanja.

 1. Potvrda Dobitnika i objava:

7.1 Organizator će 20. prosinca 2019. u 11 sati organizirati i održati u prostoru AUTO ANTONIO, Josipa Jovića 11, SPLIT  izvlačenje listića metodom fizičkog odabira i uz sudjelovanje svih prijavljenih sudionika.  Transparentnost i vjerodostojnost postupka osigurava prisutnost tri predstavnika Oganizatora  i javnog bilježnika po izboru Organizatora.  

7.2 Nakon izvlačenja bit će poznati jedan dobitnik.

7.3 Nakon prihvata ovdje navedenih uvjeta sudjelovanjem u Nagradnoj igri potvrđujete i prihvaćate, davanjem izričite suglasnosti, objavu vaših osobnih podataka i slike, posebno ukoliko ste dobitnik nagrade u okviru Nagradne igre.

 

 1. Uručenje i primitak Nagrade:

8.1 Dobitnik će preuzeti nagradu u roku od 2 (dva) tjedna nakon potvrde i validacije dobitnika, nakon razgovora ili korespondencije s Organizatorom. Kako bi kontaktirali sudionike u okviru ove Nagradne igre, Organizator će koristiti kontaktne podatke koje sudionici dostave putem prijavnog obrasca. Ukoliko su kontaktni podaci koje ste prijavili nepotpuni ili netočni ili su mijenjani, ali nisu ažurirani, Organizator nije odgovoran za neučinkovitu komunikaciju sa audionikom i, općenito, za bilo koje teškoće u komunikaciji koje nastanu zbog nepotpunosti, netočnosti ili nepreciznosti dostavljenih podataka ili neažuriranja, kao i posljedica istog.  

8.2 Organizator će kontaktirati dobitnika samo jednom kako bi validirala i potvrdila adresu dostave nagrade i obavijestila osobu kojoj će nagrada biti uručena o postupku certifikacije. Nagrada se dodjeljuje dobitniku osobno. Prilikom dodjele potrebno je prikazati identifikacijsku ispravu osobi koja uručuje nagradu, odnosno potrebno je predočiti osobnu iskaznicu.

8.3 U slučaju spora u svezi s identitetom dobitnika, odluka Organizatora o dodjeli nagrade i odluka o dobitniku smatrat će se konačnom i neće biti prava žalbe.  

8.4 Organizator neće biti odgovoran za bilo koje kašnjenje s isporukom nagrade nastalo zbog kašnjenja isporuka pružatelja usluga, primjerice kurirskih službi, itd.;

 1. Porezi i ostala davanja

Porezi i ostala davanja koja se odnose na nagradu koja su uključena u ovu Kampanju bit će u skladu s važećim zakonima i iste će snositi Organizator. 

 1. Informacije o Kampanji - Otkazivanje:

 Organizator pridržava pravo otkazati Nagradnu igru iz bilo kojeg razloga po vlastitoj odluci uz objavu na prodajnim mjestima AUTO ANTONIO.

 1. Ovlašteni distributeri:

Nagradna igra je valjana samo za odgovarajuće Michelin pneumatike kupljene na fizičkim prodajnim mjestima AUTO ANTONIO s popisa u članku 5.

 1. Obrada osobnih podataka

Organizator i S.C. Michelin Romania SA (dalje u tekstu „Organizator” ili „Michelin”), sa sjedištem na adresi 10 București Nord Rd, Global City, Business Park, Building O1, 3 rdfloor, Voluntari, Ilfov, upisano u registar ANSPDCP pod brojem upisa 16303 , kao zajednički voditelj obrade podataka, vrši obradu osobnih podataka:

 

 

U okviru ove Nagradne igre obrađivat će se sljedeći osobni podaci: ime i prezime sudionika, e-mail, broj mobitela, spol, IP adresu, podatak o punoljetnosti, broj računa, datum kupnje, ime distributera računa te potpis.

 

Ne dostavite li nam osobne podatke, ne možemo vam omogućiti sudjelovanje u Nagradnoj igri, jer nećete moći biti identificirani od strane Organizatora za svrhu Nagradne igre, što znači da Organizator neće moći utvrditi ispunjavate li uvjete sudjelovanja u Nagradnoj igri i utvrditi dobitnika, uručiti nagradu, itd.

Organizator ima pravo korištenja sudionikovih osobnih podataka i informacija bez naknade, a u svrhu provedbe i dokumentiranja Nagradne igre. 

Vremenski rok čuvanja osobnih podataka koji su predmet obrade od strane Organizatora ovisi o svrsi prikupljanja, naime:  

 

Organizator jamči da će podaci biti čuvani na siguran način i da će osobnim podacima raspolagati u skladu s važećim pravom.  

U skladu s odredbama Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti podataka (GDPR), odnosu na osobne podatke sudionici imaju sljedeća prava:

Sudionici imaju pravo biti informirani od strane Organizatora o tome jesu li njihovi podaci predmet obrade. Imaju pravo na pristup sljedećim informacijama:

-Svrhe obrade,

-Kategorije osobnih podataka koje su predmet obrade,

-Primatelji kojima su osobni podaci otkriveni ili će im se otkrivati,

-Procijenjeno razdoblje pohrane osobnih podataka,

-Prava ispitanika u skladu s važećim pravom o zaštiti podataka (sažetak u nastavku),

Od Organizatora imate pravo zahtijevati ispravak zastarjelih ili netočnih osobnih podataka.

Sudionici imaju pravo od voditelja obrade podataka pisanim, datiranim i potpisanim zahtjevom ishoditi:

Ispravak, ažuriranje, blokiranje ili brisanje podataka čija obrada nije u skladu sa zakonom, posebno nepotpunih ili netočnih podataka,  anonimizaciju podataka čija obrada nije u skladu sa zakonom te informiranje o istome trećih osoba kojima je na bilo koji način omogućen pristup podacima, ukoliko isto nije nemoguće ili ne zahtijeva napor koji je nerazmjeran legitimnom interesu kojem se može naštetiti. 

Imate pravo od Organizatora zahtijevati brisanje vaših osobnih podataka ukoliko je vaša privola bila preduvjet obrade i istu ste povukli.  

Ovo pravo možete ostvariti podnošenjem pisanog, datiranog i potpisanog zahtjeva, kako slijedi:  

Sudionici imaju pravo podnijeti prigovor na obradu podataka u bilo kojem trenutku navođenjem opravdanih i legitimnih razloga koji se odnose na njihovu osobnu situaciju, osim ako je drukčije propisano zakonom. U slučaju opravdanog prigovora, odnosni podaci više neće biti predmetom obrade.   Nadalje, Sudionici imaju pravo podnošenja prigovora u bilo kojem trenutku, bez naknade i bez navođenja razloga za prigovor na obradu njihovih osobnih podataka.

Potrošač ima pravo zahtijevati i ishoditi:

Povlačenje ili ukidanje bilo koje odluke koja može imati pravne posljedice za potrošača, a koja se temelji samo na automatiziranoj obradi podataka, a koja ima namjenu procjene određenih aspekata njihove osobnosti, poput stručnosti, kredibiliteta, ponašanja ili drugih sličnih aspekata;

Pod određenim okolnostima imate pravo na ograničenje obrade podataka u slučaju da osporavate točnost vaših osobnih podataka prikupljenih od strane Organizatora. Organizator bi trebao obustaviti obradu osobnih podataka na vrijeme potrebno za provjeru točnosti osobnih podataka.  

Kod ograničenja obrade, vaši će osobni podaci biti obrađivani samo uz vašu privolu i bit ćete obaviješteni prije ograničenja obrade.

Vaše pravo na prenosivost podataka sastoji se od dva elementa:

 1. Prava zaprimiti osobne podatke u strukturiranom i uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom obliku.
 2. Prava prijenosa vaših osobnih podataka drugom voditelju obrade ili zahtijevati od Organizatora da prenese te osobne podatke izravno drugom voditelju, ukoliko je isto tehnički izvedivo.

Želite li povući suglasnost za obradu vaših osobnih podataka ili iskoristiti bilo koje od navedenih prava, možete kontaktirati:

AKTER PUBLIC d.o.o. 10020 Zagreb, Remetinečka cesta 9d

Email: info@akterpublic.hr

Smatrate li da su vaša prava u odnosu na zaštitu osobnih podataka povrijeđena na bilo koji način, imate pravo zahtijevati otklanjanje povrede od strane Akter public d.o.o. ili se obratiti nacionalnom tijelu za nadzor i zaštitu osobnih podataka.  

 1. Prekid /obustava promotivne kampanje. Viša sila

Ova Nagradna igra može prestati prije isteka razdoblja za koje je planirana u slučaju nastupanja događaja više sile, što uključuje nemogućnost Organizatora, iz razloga koji ne ovise o njegovoj volji, zajamčiti valjanost provedbe Nagradne igre.

Viša sila je svaki događaj koji Organizator ne može predvidjeti, kontrolirati ili otkloniti, uključujući nemogućnost Organizatora, iz nastalih razloga koji ne ovise o njegovoj volji, ispuniti obveze preuzete ovim Pravilima.

 

 1. Sporovi

Mogući sporovi između Organizatora i Sudionika, a koji se odnose na bilo koji aspekt povezan s provedbom Nagradne igre bit će rješavani sporazumno, a u slučaju nemogućnosti sporazumnog rješavanja  spora o istom će odlučiti nadležni sud u Zagrebu.  

Žalbe koje se odnose na provedbu Nagradne igre mogu biti poslane poštom na adresu Organizatora AKTER PUBLIC d.o.o. 10020 Zagreb, Remetinečka cesta 9D  ili elektroničkim putem na adresu elektroničke pošte do info@akterpublic.hr. Organizator neće razmatrati žalbe primljene po isteku ovog krajnjeg roka za podnošenje žalbe.

 

 1. Završne odredbe

Odluka Organizatora vezano uz kampanju je konačna i primjenjiva na sve sudionike.  

Nagrada koja nije odobrena za uručenje ostaje u posjedu Organizatora, koji je njome slobodan raspolagati na bilo koji način koji smatra primjerenim ili prikladan svojim interesima.  

Organizator ima pravo poduzimanja svih potrebnih radnji u slučaju prijevare, zloporabe ili drugih  pokušaja ugrožavanja sustava koji su potrebni za organizaciju i provedbu Nagradne igre, radi li se o radnjama koje mogu štetiti ugledu ili uzrokovati troškove.

 

Zagreb, 16.10.2019.

 

 

Za AKTER PUBLIC d.o.o.

Dir. Željko Štimac, dipl.ing.