Splitska banka

Zadatak

Smisliti dvije zasebne kampanje za kredite, jednu za gotovinske kredite, a drugu za stambene kredite koje bi se nadovezale na prijašnje kampanje: ”Zaboravite na kemijanje!”

Rješenje

Kreativna ideja je da prikažemo kako kemijanje funkcionira u stvarnom životu i svakodnevnim situacijama, kroz koje nas vodi simpatičan dječak narator. On nas upoznaje s „problemima“ svoje obitelji s kojim se svi možemo poistovjetiti te nam  na simpatičan način daje do znanja da „zaboravimo kemijanje“, jer tu gotovinski/stambeni kredit Splitske banke.

video holder
Pogledaj sljedeći projekt