SPLITSKA BANKA

TV REKLAMA, POSTER

Zadatak

Za 2016. godinu Splitska banka željela je stvoriti dvije zasebne kampanje za gotovinske i stambene kredite. Ključne poruke koje je trebalo komunicirati bile su da je Splitska banka pravo mjesto za podizanje kredita te da nam ona pomaže oko realiziranja kredita.

 

Rješenje

Kreativni koncept „IZNENAĐENJE“ kojim na zabavan način prikazujemo podizanje gotovinskog kredita kao uredsku ljubavnu aferu, a stambeni kredit kao ljubavni prekid.

video holder
Pogledaj sljedeći projekt