Hrvatska Lutrija

Zadatak

Izrada originalne kreativne strategije  za kampanju koja će putem TV spotova i ostalih promotivnih materijala privući igrače da okušaju svoju sreću i tako ostvariti porast prodaje srećaka. 

Rješenje

Kroz seriju TV reklama željeli smo omogućiti identifikaciju igrača s brandom te ih potaknuti na igru kupnjom srećke.  Na simpatičan i duhovit način objasnili smo mehanizam igranja i dobivanja. Ostale grafičke materijale smo vizualno uklopili u kreativni koncept.

video holder
Pogledaj sljedeći projekt