FORD

PRINT, POS

Zadatak

Fordovi automobili među najprodavanijim su vozilima na svijetu. Posebno se ističu Ford Fiesta, koja je od 2012. tri godine zaredom bila najprodavaniji mali auto u Europi, te Ford Focus, koji je do 2015. godine bio najprodavaniji auto na svijetu. Zadatak je bio osmisliti oglase koji će pomoći promociji i većoj prodaji tih modela u Hrvatskoj.

Rješenje

NAJ kampanja za Fiestu i Focusa bio je naš odgovor na klijentov izazov. Kampanja je započela direktnom komunikacijom o najprodavanijim vozilima, a zatim evoluirala u raznim pravcima i za niz različitih aplikacija. Ova uspješna komunikacijska strategija trajala je čak dvije godine.

Pogledaj sljedeći projekt